FaceDia

Quét, phân tích và chẩn đoán da mụn

Sử dụng hình ảnh khuôn mặt được cung cấp, ứng dụng sẽ phân tích và đưa ra kết quả chẩn đoán về các loại mụn có da trên da mặt của bạn. Ứng dụng sẽ cung cấp các kết quả chẩn đoán, gợi ý để bạn nhận biết và có phương án xử lý phù hợp.

Đang xử lý...